Застраховка iCard Guard

Сигурна защита на личните данни и парите ти в целия свят

Една застраховка – много покрития

Все по-често личните данни и парите ни са изложени на риск от злоупотреби. Застраховката iCard Guard е специално създадена за клиентите на iCard – за да ги защити в редица неприятни ситуации, независимо дали са у дома или в чужбина. iCard Guard осигурява надеждно съдействие и спокойствие в случай на загуба или кражба на лични документи, портмоне и чанта, кражба на самоличност, грабеж при банкомат, неправомерно използване на платежна карта. Освен това покупките, извършени през сметка, открита в iCard – онлайн или на ПОС терминал в търговската мрежа, са защитени за срок от 90 дни.

Покрития

Кражба на самоличност

Ако в резултат от кражба на самоличността ти дадено лице действа от твое име и представя невярна информация, iCard Guard ще покрие разноските за някои неблагоприятни последици: защита при съдебно производство срещу теб, загуба на доходи, свързана с кражбата на самоличност, и др.

Загуба или кражба на лични документи

Застрахователят възстановява доказаните с разходооправдателен документ разходи, направени за издаване на нови лични документи, платежни карти, както и за закупуване на портфейл и/или чанта, в които са били личните ти документи.

Покупки в интернет

Застрахователното покритие на iCard Guard включва разходи за ремонт или цената на замяна на вещ, закупена от онлайн магазин, не по-късно от 90 дни след покупката. Онлайн плащането трябва да бъде извършено с дебитна или виртуална карта от iCard.

Покупки, платени на ПОС терминал

Застраховката покрива разходите, настъпили в резултат на увреждане и/или загуба на застрахована вещ, закупена с дебитна карта iCard или чрез плащане с телефон на ПОС терминал. Застрахователният период е 90 дни след извършване на плащането.

Грабеж при банкомат

Ако станеш жертва на грабеж до 24 часа, след като си изтеглил пари в брой от своята сметка в iCard, застрахователят ще възстанови разходитe, които могат да бъдат документално доказани – отнетите парични средства и разходите за медицинска помощ и медикаменти за лечение на наранявания при грабеж.

Неправомерно използване на платежна карта

Застрахователното покритие включва финансовите загуби, настъпили в резултат от злоупотреба от страна на трето лице с твоя изгубена или открадната дебитна карта или NFC аксесоар, издадени от iCard – тегления в брой, плащания на ПОС терминал, онлайн покупки и т.н.

Застрахователни планове

Запознай се с лимитите на застрахователни суми, до които iCard Guard покрива извършените разходи при настъпване на едно застрахователно събитие или общо за събития, настъпили в рамките на 1 година. Избери плана, който е най-подходящ за теб.

Сребърен
план

Златен
план

Платинен
план

Лимит за едно събитие

Събитие

Застрахователна сума

Кражба на самоличност 8 000 лв.
Загуба или кражба на лични документи 200 лв. 300 лв. 400 лв.
Покупки в интернет
Покупки, платени на ПОС терминал
Грабеж при банкомат
Неправомерно използване на платежна карта

Лимит за едно събитие

Кражба на самоличност 16 000 лв.
Загуба или кражба на лични документи 400 лв. 600 лв. 800 лв.
Покупки в интернет
Покупки, платени на ПОС терминал
Грабеж при банкомат
Неправомерно използване на платежна карта

Общо дължима годишна сума

25,69 лв. 31,79 лв. 31,79 лв.

Да си защитен е лесно с
iCard Guard!

Влез в iCard, за да се застраховаш онлайн.

iCard Guard в детайли

Застраховката “iCard Guard” е предназначена за клиентите на iCard. Тя е създадена
съвместно от „Айкарт Иншурънс Брокер“ АД и „Колонад Иншурънс Ес Ей“.
Пълната информация за всички покрития на застрахователния продукт и условията
по тях ще откриеш тук:

Обслужване при застрахователно събитие

За да предявиш претенция, следва да уведомиш застрахователя за застрахователното събитие до 72 часа от настъпването му или от узнаването за него. Свържи се с отдел „Ликвидация на щети“ на застрахователя на посочения телефононен номер от 8:00 ч. до 17:00 ч. в работни дни.

Контакти на застрахователя:

Колонад Иншурънс Ес Ей

Телефон: + 359 2 930 93 30

Електронна поща: claims@colonnade.bg

Cookie Icon
"COOKIES"

This website uses cookies to provide you the best user experience. To find out more about cookies, read our cookie policy.