Няма скрити, месечни такси или такса за активиране

Портмоне iCard Tарифа за такси и лимити*

В сила от 1 Юни 2013

Такси за iCard портмоне
Откриване на iCard портмоне без такса без такса без такса без такса
Получаване на на ел.пари в iCard ел. портмоне от друго iCard ел. портмоне без такса без такса без такса без такса
Плащане за продукти и услуги от iCard портмоне към друго iCard портмоне без такса без такса без такса без такса
Зареждане на iCard портмоне чрез банков трансфер без такса без такса без такса без такса
Зареждане чрез MasterCard/VISA карта, издадена в ЕС 1.00%, min. 1,00 BGN 1.00%, min. 0,50 EUR 1.00%, min. 0,70 USD 1.00%, min. 0,45 GBP
Зареждане чрез друга MasterCard/VISA/JCB карта 2.50%, min. 2.00 BGN 2.50%, min. 1.00 EUR 2.50%, min. 1.40 USD 2.50%, min. 0.90 GBP
Изпращане на пари от iCard портмоне към друго iCard портмоне 0.20 BGN 0.10 EUR 0.15 USD 0.10 GBP
Получаване на плащания за продукти и услуги от друго iCard портмоне 1.00% + 0.20 BGN 1.00% + 0.10 EUR 1.00% + 0.15 USD 1.00% + 0.10 GBP
SMS нотификации 0.20 BGN 0.10 EUR 0.15 USD 0.10 GBP
Лимити от издателя
(еднократни/ дневни/ седмични/ месечни)
Изходящи преводи извън системата на iCard
(еднократни/ дневни/ седмични/ месечни)
30 000 BGN / 30 000 BGN / 40 000 BGN / 60 000 BGN 15 000 EUR / 15 000 EUR / 20 000 EUR / 30 000 EUR 20 000 USD / 20 000 USD / 25 000 USD / 40 000 USD 12 000 GBP / 12 000 GBP / 15 000 GBP / 30 000 GBP
Преводи в системата на iCard
(еднократни/ дневни/ седмични/ месечни)
30 000 BGN / 50 000 BGN / 60 000 BGN / 100 000 BGN 15 000 EUR / 25 000 EUR / 30 000 EUR / 50 000 EUR 20 000 USD / 30 000 USD / 40 000 USD / 65 000 USD 12 000 GBP / 12 000 GBP / 15 000 GBP / 25 000 GBP

* Допълнителните такси и лимити са приложими за карта iCard. Клиентът може да ги види онлайн или в офисите на Издателя преди да направи заявка за iCard карта.
** Цената на един SMS зависи от мобилния Ви оператор. Допълнителни такси не се начисляват.