Бизнес решение, на което може да се разчита

Перфектната алтернатива на традиционните банкови услуги

Очаквайте скоро

Вземете най-важното за нуждите Вашия бизнес:

Разплащателни сметки в различни валути


Независимо дали оперирате на един пазар или имате международна дейност, може да се възползвате от сметки в над 10 валути. Управлението им е бързо, лесно и удобно.

Уеб и мобилно банкиране


Управлявайте бизнеса си по-ефективно и сигурно, когато искате и където и да сте. Възползвайте се от удобен достъп до сметките си и нареждайте плащания в страната и чужбина.

Бизнес дебитни карти


Посрещaйте бизнес разходите в страната и в чужбина, към онлайн доставчици и традиционни търговци, с дебитни карти Visa. Издайте толкова карти, колкото са необходими за Вашите служители и задайте индивидуални лимити на всяка.

Изгодни преводи в цял свят


Изпращайте и получавайте различни типове плащания с минимален разход на време и средства. На Ваше разположение са незабавни парични преводи, масови плащания, SEPA и SWIFT трансфери и др.

Инструменти за лесно осчетоводяване


Достъпвайте пълната счетоводна информация за всички Ваши сметки, чрез експорт на детайлни справки и генериране на извлечения в стандартен, удобен за печат формат.

Пълен контрол над парите Ви


Достъпът до Вашите бизнес сметки и финансова информация, за нуждите на конкретни отдели и служители, се контролира от индивидуални права и одобрение на всяка трансакция със споделен подпис.

Отделете фирмените от личните финанси

Управлявате лесно Вашите парични потоци

Очаквайте скоро

Лесни парични преводи & масови плащания

Изгодни парични преводи

Поканете Вашите партньори и доставчици да си открият бизнес сметка в iCard и се възползвайте от мигновени трансфери помежду си, на по-атрактивни цени. Сложете край на големите разходи за всеки превод!

SEPA & SWIFT преводи

Дори Вашите международни клиенти и доставчици да нямат сметки в iCard, може да развивате бизнеса си с тях със SEPA и SWIFT трансфери. Цената на SEPA трансферите е фиксирана, без значение от сумата.

Масови преводи

Изплащането на месечни комисионни, абонаменти или покупки от множество доставчици, както и на всички заплати става с един клик. Перфектно решение за спестяване на време!

Междувалутни преводи

Намалете разходите за превалутиране, при плащания на чуждестранни партньори и доставчици. За секунди откривате сметка в нова валута и прехвърляте средства в нея с конкурентни валутни курсове.

Очаквайте скоро

И още полезни услуги...

Специално създадени с мисъл за Вашия бизнес!

Ефективно управление на фирмените финанси

С бизнес решението от iCard имате възможност да отворите множество сметки за специфичните нужди на Вашия бизнес и да се възползвате от лесното движение на средства между тях! В допълнение, може да осигурите достъп до управлението на сметките на служители от различни отдели.

Изплащане на възнаграждения

С iCard, процесът по изплащане на заплати е улеснен максимално, а времето за обработка и разходите са сведени до минимум. Всички операции се управляват удобно само чрез една платформа. За нуждите на Вашия бизнес, предлагаме индивидуални програми за изплащане на възнагражденията, които са адаптирани към спецификата на организацията и нейната структура.

Сигурност от най-висок ранг

"Айкарт" АД e дружество за електронни пари с право да оперира на територията на целия Европейски съюз и Европейската икономическа зона. Притежаваме сертификат PCI-DSS level 1 certificate, който отговаря на най-високите стандарти за сигурност, разработени във финансовата индустрия. Сертификатът се подновява ежегодно след обстоен външен одит. Също така се стремим да поддържаме най-съвременната инфраструктура за сигурност, както и корпоративна култура, фокусирана върху информираността и механизмите за защита на средствата. Например, достъп с пръстов отпечатък и мониторинг на сметките в реално време.

Идеалното решение за всеки бизнес

Новооткрити компании (Стартъпи)

Стартирайте Вашия бизнес с iCard. Възползвайте се от изгодни парични трансфери! Без изискване за минимален баланс и оборот!

Утвърдени бизнеси

Развийте и управлявайте бизнеса си още по-добре с множество сметки в чуждестранни валути, масови плащания с един клик и пълен финансов контрол.

Професионалисти на свободна практика

Предлагайте услугите си на хора от цял свят, като изпращате и получавате пари с персонален IBAN във валута по избор. Лесно, бързо и удобно!

Открийте Вашата бизнес сметка още днес!
За по-малко от 5 минути!

Очаквайте скоро