ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна актуализация: 19.04.2021г.

I. Защо трябва да прочетете тази политика за поверителност?

"Айкарт" е компания, отдадена на принципите за защита на лични данни, заложени в Европейското законодателство и отдава важно значение на опазването на информацията на своите клиенти. Постоянно подобряваме нашите дейности по обработване на лични данни, както и нашите известия относно поверителността, за да можем да Ви предоставим колкото се може повече прозрачност относно начините, по които обработваме Вашите данни. Настоящата Политика за поверителност обяснява начините, по които събираме, използваме и съхраняваме Вашата лична информация, както и Вашите права, в случай че желаете да промените начините, по които ние използваме Вашата лична информация.

В случай че имате въпроси относно това как използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни на dpo@icard.com.

Ако не сте сигурни за значението на определено понятие в настоящата Политика за поверителност (като например "Айкарт" или "Айкарт Карта"), можете да проверите неговото значение в другите правни документи, регламентиращи ползването на услугите Айкарт Дигитален Портфейл и/или Айкарт сметка за електронни пари, към които настоящата Политика за поверителност е неразделна част.

1.1. Кои сме ние?

Когато в настоящата Политика се споменава "ние", "нас" или "наш", се има предвид Айкарт или свързано лице на Айкарт [1], които носят отговорност за информацията за Вас съгласно настоящата Политика за поверителност. Конкретните отговорни лица за Вашите лични данни могат да бъдат различни по отношение на отделните услуги, които се предлагат чрез услугите на Айкарт. Отговорното лице във всеки конкретен случай наричаме "Администратор на лични данни".

1.2. Услугите.

Айкарт услугите, достъпни на icard.com и през Мобилното приложение, се състоят от две основни групи функционалности.

Първата група функционалности е услугата за Дигитален Портфейл, която ще Ви бъде предоставена веднага след успешна регистрация в Айкарт. Като общо правило, ние ще пазим данни за Вас, събрани или предоставени чрез тази услуга, за срок не повече от 6 (шест) месеца след Вашето последно влизане в профила, след което ще приемем, че договорът е прекратен поради липса на активност и ще изтрием или анонимизираме Вашите лични данни.

Втората група от услуги се състои от платежни и други финансови услуги, достъпни за клиенти, които са се съгласили с Договора за Айкарт сметка за електронни пари и са преминали през успешна процедура по комплексна проверка на "Айкарт" АД. Ние ще пазим всякакви данни, свързани с използването на тези функционалности за период от 5 (пет) години след годината на прекратяване на Вашия Договор за Айкарт сметка за електронни пари, тъй като това е наше правно задължение съгласно приложимото законодателство против изпирането на пари.

Услугите на Айкарт не са предназначени за бизнес цели и не е възможно да се използват от физически или юридически лица за бизнес цели. В случай че желаете да използвате платежните услуги на Айкарт за бизнес цели, можете да се възползвате от нашата "Айкарт за Бизнес" услуга!

Въпреки това, в случай че сте ни предоставили информация относно което и да е трето лице, като например Вашите служители, деца или съпруг/а, ние ще третираме тази информация с презумпцията, че сте информирали тези лица относно настоящата Политика за поверителност и сте получили тяхното съгласие за споделянето на тази информация. Подобни ситуации са налице, когато:

 • Поръчвате допълнителна карта, ембосирана с имената на Ваш близък;
 • Правите поръчка за GiftCard (физическа или виртуална) от името на друго лице;
 • Във всеки случай, когато заплатите данък, такса, електронна винетка или сходно от името на трето лице, включително съсобственик или друго подобно лице;
 • Други подобни случаи.

ВАЖНО:

Настоящата Политика за поверителност не разглежда въпроси относно защитата на лични данни, свързани с предоставянето на застрахователни услуги.

По отношение на всякакви дейности по обработка на лични данни, които във връзка с предоставянето на застрахователни услуги посредством Айкарт приложението, отговорният Администратор на лични данни е съответното дружество, на което сме позволили да предоставя застрахователни услуги през нашето приложение.

Администраторът на лични данни за застрахователното брокерство, ако е приложимо, е съответният застрахователен брокер.

Вие ще получите Известията за поверителност или Политиките за поверителност на всякакви подобни Администратори на лични данни, в случай че желаете да използвате застрахователните услуги, достъпни посредством Айкарт приложението.

II. Как обработваме Вашите лични данни?

2.1. Каква информация за Вас събираме?

Информираме Ви, че има две основни категории информация, която ние събираме за Вас. Това са:

 1. Информацията, която събираме при използването на частта на услугата, която представлява Портфейл;
 2. Информацията, която събираме при използването на платежни и финансови услуги.
 1. Информация, която обработваме при предоставяне на нашия Дигитален Портфейл.

Когато използвате Дигиталния Портфейл, ние изискваме и събираме от Вас личните данни, посочени по-долу:

Вид лични данни

Цел на обработването

Правно основание

С кого споделяме тези данни?

Имена

Създаване на потребителски профил и поддържане на нашите правоотношения

Преддоговорни отношения и/или нашият договор с Вас

Нашите одитори; правни консултанти или други съветници; доставчици на счетоводни аутсорсинг услуги; други доставчици на изнесени услуги

Маркетинг

Нашият легитимен интерес

Доставчици на маркетингови услуги

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Маркетинг за кръстосани продажби

Вашето съгласие

В случай че има други обработващи, ще Ви бъде предоставена информация за тях във формата за съгласие

Подпомагане социалните характеристики на услугата

Нашите легитимни интереси за развитието на услугата и подтикване на потребителите към взаимодействие с нея

Други потребители на услугата *

Подобни дейности се случват изключително в контекста на дейности, извършвани в социалните медии, напр. в ситуации, където Вие сте ни тагнали във Ваш пост или по време на промоционални кампании, чийто характер предполага подобна обработка. Вие винаги може да ни помолите да премахнем Ваши лични данни, използвани в такъв контекст и ние ще вземем съответните мерки незабавно.

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни или други подобни съветници; регулатори

Дата на раждане

Създаване на потребителски профил и поддържане на нашите правоотношения

Преддоговорни отношения и/или нашият договор с Вас

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

 

Маркетинг

Нашите легитимни интереси

Доставчици на маркетингови услуги

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Маркетинг за кръстосани продажби

Вашето съгласие

В случай че има други обработващи, ще Ви бъде предоставена информация за тях във формата за съгласие

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни или други и подобни съветници; регулатори

Телефонен номер

Създаване на потребителски профил и поддържане на нашите правоотношения

Преддоговорни отношения и/или нашият договор с Вас

Правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

Маркетинг

Нашият легитимен интерес

Доставчици на маркетингови услуги

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Маркетинг за кръстосани продажби.

Вашето съгласие

В случай че има други обработващи, ще Ви бъде предоставена информация за тях във формата за съгласие

Улесняване влизането в нашата платформа

Нашият договор с Вас

С никого

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни или други подобни съветници; регулатори

Националност

Създаване на потребителски профил и поддържане на нашите правоотношения

Преддоговорни отношения и/или нашият договор с Вас

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни или други подобни съветници; регулатори

Електронна поща

Създаване на потребителски профил и поддържане на нашите правоотношения

Преддоговорни отношения и/или нашият договор с Вас

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

Маркетинг

Нашият легитимен интерес

Доставчици на маркетингови услуги

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Маркетинг за кръстосани продажби

Вашето съгласие

В случай че има други обработващи, ще Ви бъде предоставена информация за тях във формата за съгласие

Улесняване влизането в нашата платформа

Нашият договор с Вас

С никого

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риск; правни и други подобни съветници; регулатори

Идентификационен номер на устройството и данни от регистъра/данни за достъп

Създаване на потребителски профил и поддържане на нашите правоотношения

Преддоговорни отношения и/или нашият договор с Вас

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

Откриване и предотвратяване на измами, спам, злоупотреба, инциденти със сигурността и други вредни дейности

Легитимен интерес

Доставчици на изнесени услуги; доставчици на изнесени софтуерни услуги; правни или други подобни съветници; регулатори

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни или други подобни съветници; регулатори

Улесняване използването на нашата платформа

Нашият договор с Вас

С никого

Профилна снимка

Подпомагане социалните характеристики на услугата

Вашето съгласие

Други потребители на услугата

Съхранени карти за лоялност

Поддържане на нашите правоотношения чрез постоянно предоставена възможност за добавяне и съхраняване на Вашите карти за лоялност

Нашият договор с Вас

С никого

 

Маркетинг

Нашите легитимни интереси

С никого

 

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Получени GiftCard карти

Поддържане на нашите правоотношения чрез постоянно предоставена възможност за добавяне и съхраняване на Вашите GiftCard карти (имайте предвид, че получените GiftCard карти се считат за платежен инструмент, издаден на подателя)

Нашият договор с Вас

С никого

Маркетинг

Нашите легитимни интереси

С никого

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Данни за вход

Улесняване използването на нашата платформа

Нашият договор с Вас

С никого

 

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Предпочитания, свързани с приложението

Улесняване използването на нашата платформа

Нашият договор с Вас

С никого

 

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Списък с контакти

Предоставя Ви лесен начин за взаимодействие с други потребители на платформата

Вашето съгласие

С никого

Чат с други потребители на Айкарт

Улесняване използването на нашата платформа

Нашият договор с Вас

С никого - нашата услуга за чат използва криптиране от край до край, като включително служителите на Айкарт не могат да получат достъп до Вашите чатове

Взаимодействия с нашето приложение

Улесняване използването на нашата платформа

Нашият договор с Вас

С никого

Персонализиране, измерване и подобряване на нашите реклама и маркетинг

Нашите легитимни интереси

Доставчици на маркетингови услуги

Разработване, оптимизиране на услугата и Вашето преживяване като клиент, посредством участието Ви в проучвания и анализи

Нашите легитимни интереси

Доставчици на маркетингови услуги

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Взаимодействие с нашия екип за поддръжка

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни или други подобни съветници; регулатори

Взаимодействие с каналите ни социални медии (допълнителна информация ще бъде предоставена в нашите уведомления за поверителност за социални медии)

Персонализиране, измерване и подобряване на нашите реклама и маркетинг

Нашите легитимни интереси

Доставчици на маркетингови услуги; маркетингови консултанти; SEO и други подобни доставчици на софтуер или консултантски услуги; други подобни доставчици

Участие в игри, викторини и попълване на въпросник или формуляр за участие в конкурс за промоционални кампании

Предоставяме Ви възможност за участие в съответното събитие

Изпълнение на нашите общи условия за съответното събитие

Доставчици на маркетингови услуги

Персонализиране, измерване и подобряване на нашите реклама и маркетинг

Нашите легитимни интереси

Доставчици на маркетингови услуги

Информация за покупки чрез приложението (напр. Garmin часовници)

Осигуряване на на гаранционно обслужване или обработка на друг вид искания от Вас

Спазване на законовите задължения

Нашите партньори, предоставящи ремонтни дейности или дейности по гаранционно обслужване, консултанти

Издаване на касови бонове, фактури и други сходни дейности

Спазване на законовите задължения

Доставчици на счетоводни услуги, компетентни данъчни органи, консултанти

Изпращане на закупените стоки към избран адрес

Нашият договор за покупка с Вас

Доставчици на куриерски услуги.

Геолокация

Предоставяне на услуги, базирани на местоположението

Вашето съгласие

Доставчици на изнесени услуги

Бисквитки и други технологии за проследяване

Използването на бисквитките и други технологии за проследяване е описано в нашата Политика за бисквитки

2. Информация, която обработваме при предоставяне на Айкарт сметката за електронни пари.

Когато използвате Айкарт сметката за електронни пари, ние изискваме и събираме от Вас лични данни, в допълнение или за различни цели от описаните в предходната точка, както следва:

Вид лични данни

Цел на обработването

Правно основание

С кого споделяме тези данни?

Имена

Комплексна проверка

Спазване на законовите задължения, защита на правните ни интереси.

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; ; агенции за събиране на вземания; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги; регулатори

Осигуряване на Вашите платежни транзакции

Спазване на законовите задължения и нашият договор с Вас

Банки-кореспонденти; финансови институции на получателите на средства; доставчици по презареждане; одитори; правни консултанти или други съветници; регулатори

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни или други подобни съветници; регулатори

За целите на картопроизводство (при щамповане на името на картодържателя на карта)

Нашият договор с Вас

С никого.

Закупуване на автобусен билет чрез интегрираната услуга за закупуване на автобусни билети

Нашият договор с Вас; Спазване на законовите ни задължения;

Нашите одитори; правни или други подобни съветници; доставчици на транспортната услуга

Дата и място на раждане

Комплексна проверка

Спазване на законовите ни задължения

Нашите одитори; правни или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

Осигуряване на Вашите платежни транзакции

Спазване на законовите задължения и нашият договор с Вас

Банки-кореспонденти; финансови институции на получателите на средства; доставчици по презареждане; одитори; правни консултанти или други съветници; регулатори

Осигуряване на Вашите платежни транзакции

Спазване на законовите задължения и нашият договор с Вас

Банки-кореспонденти; финансови институции на получателите на средства; доставчици по презареждане; одитори; правни консултанти или други съветници; регулатори

Закупуване на автобусен билет чрез интегрираната услуга за закупуване на автобусни билети

Нашият договор с Вас; Спазване на законовите ни задължения;

Нашите одитори; правни или други подобни съветници; доставчици на транспортната услуга

Регистриран адрес

Комплексна проверка

Спазване на законовите задължения защита на правните ни интереси.

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; агенции за събиране на вземания; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги.

Осигуряване на Вашите платежни транзакции

Спазване на законовите задължения и нашият договор с Вас

Банки-кореспонденти; финансови институции на получателите на средства; доставчици по презареждане; одитори; правни консултанти или други съветници; регулатори

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

За да осигурим изпълнение на нашите вземания, произтичащи от чарджбек, негативни баланси и други подобни задължения към нас.

Упражняване или защита на нашите права

Адвокати; агенции за събирания на вземания; съдилища, арбитражи и други подобни.

Националност

Комплексна проверка

Спазване на законовите задължения

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги, регулатори

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Официален документ за самоличност и всички данни, съдържащи се в него

Комплексна проверка

Спазване на законовите задължения

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

Осигуряване на Вашите платежни транзакции

Спазване на законовите задължения и нашият договор с Вас

Банки-кореспонденти; финансови институции на получателите на средства; доставчици по презареждане; одитори; правни консултанти или други съветници; регулатори

 

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Записи от Вашето видео обаждане с цел идентификация или верификационното селфи (ако е приложимо спрямо Вас)

Комплексна проверка

Спазване на законовите задължения

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Информация за Вашия данъчен статус

Комплексна проверка

Спазване на законовите задължения

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

Предоставяне на възможност за преглед и проверка на Вашите данъчни задължения

Нашият договор с Вас

Правителствени или общински бази данни за данъчни задължения; правни или други подобни съветници; регулатори

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Източник на доход

Комплексна проверка

Спазване на законовите задължения

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги; регулатори

Маркетинг

Легитимни интереси

Доставчици на маркетингови услуги; маркетингови консултанти; SEO и други подобни доставчици на софтуер или консултантски услуги; други подобни доставчици

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Оборот

Комплексна проверка

Спазване на законовите ни задължения

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги

Маркетинг

Легитимни интереси

Доставчици на маркетингови услуги; маркетингови консултанти; SEO и други подобни доставчици на софтуер или консултантски услуги; други подобни доставчици

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Доказателство за адрес или други данни за проверка, които можем да поискаме в зависимост от конкретната ситуация

Телефонен номер

Комплексна проверка

Спазване на законовите задължения

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на счетоводни услуги; други доставчици на изнесени услуги; регулатори

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Установяване на самоличността

Спазване на законовите задължения, защита на нашите правни интереси,

Доставчици на комуникационни услуги; агенции за събиране на вземания; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на изнесени услуги

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Комуникация на важни съобщения относно услугата

Спазване на законовите задължения

Доставчици на комуникационни услуги; правни или други подобни съветници; доставчици на изнесени услуги

За да осигурим изпълнение на нашите вземания, произтичащи от чарджбек, негативни баланси и други подобни задължения към нас.

Упражняване или защита на нашите права

Адвокати; агенции за събирания на вземания; съдилища, арбитражи и други подобни.

Закупуване на автобусен билет чрез интегрираната услуга за закупуване на автобусни билети

Нашият договор с Вас; Спазване на законовите ни задължения;

Нашите одитори; правни или други подобни съветници; доставчици на транспортната услуга.

Електронна поща

Комплексна проверка

Спазване на законовите ни задължения, защита на нашите правни интереси,

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Комуникация на важни съобщения относно услугата

Спазване на законовите задължения

Доставчици на комуникационни услуги; агенции за събиране на вземания; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на изнесени услуги; регулатори

Предоставяне на възможност за получаване на документи за данъчни цели при използване на Айкарт Каузи функционалността

Нашият договор с Вас

Доставчици на комуникационни услуги; благотворителни организации и други дружества с нестопанска цел, които сме добавили в Айкарт Каузи

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

За да осигурим изпълнение на нашите вземания, произтичащи от чарджбек, негативни баланси и други подобни задължения към нас.

Упражняване или защита на нашите права

Адвокати; агенции за събирания на вземания; съдилища, арбитражи и други подобни.

Закупуване на автобусен билет чрез интегрираната услуга за закупуване на автобусни билети

Нашият договор с Вас; Спазване на законовите ни задължения;

Нашите одитори; правни или други подобни съветници; доставчици на транспортната услуга

Идентификационен номер на устройството и данни от него (IP адрес)

Комплексна проверка

Спазване на законовите задължения

Нашите одитори; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Установяване на самоличността

Спазване на законовите задължения

Доставчици на комуникационни услуги; правни консултанти или други подобни съветници; доставчици на изнесени услуги

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Платежни транзакции, използване на нашата услуга за електронни пари

Иницииране на плащане, изпращане или поискване на пари, приемане на плащане с карта, трансакция за финансиране на Вашата Айкарт сметка

Нашият договор с Вас

Другите участници във Вашите трансакции и техните финансови институции; банки-кореспонденти; оператори на платежни системи; доставчици на изнесени услуги; правни консултанти; нашите одитори; регулатори

Създаване на връзка между Вашия акаунт и акаунт или платформа на трета страна, ако е приложимо

Нашият договор с Вас

Другите участници във Вашите трансакции и техните финансови институции; банки-кореспонденти; оператори на платежни системи; доставчици на изнесени услуги; правни консултанти; нашите одитори; регулатори

Управление на нашите програми за лоялност, ако е приложимо

Нашият договор с Вас

Другите участници във Вашите трансакции и техните финансови институции; доставчици на изнесени услуги; правни консултанти; нашите одитори

Откриване и предотвратяване на измами, злоупотреби, инциденти със сигурността и други вредни дейности чрез блокиране на услугите или чрез прилагане на други мерки за предотвратяване на измами

Правни задължения

Доставчици на софтуер на изнесени услуги; доставчици на изнесени услуги за нормативно съответствие, PEN тест и други подобни одитори; PCI DSS одитори; правни и други подобни консултанти

За да осигурим изпълнение на нашите вземания, произтичащи от чарджбек, негативни баланси и други подобни задължения към нас.

Упражняване или защита на нашите права

Адвокати; агенции за събирания на вземания; съдилища, арбитражи и други подобни.

Специфични идентификатори на клиенти и където е приложимо - други данни, като регистриран адрес за определена услуга и други подобни

Иницииране на плащане, изпращане или поискване на пари, приемане на плащания с карти, доплащане, плащания към конкретни търговци или предприятия

Нашият договор с Вас

Другите участници във Вашите трансакции и техните финансови институции; банки-кореспонденти; оператори на платежни системи; доставчици на изнесени услуги; правни консултанти; нашите одитори; конкретни търговци или предприятия; регулатори

Поръчки, използване и други данни, свързани с издадени от нас карти (включително GiftCards и други карти, издавани от Айкарт)

Предоставяме Ви възможност да поръчате и използвате нашите разплащателни карти, както е описано в общите условия за услугата

Нашият договор с Вас

Изпълнение на доставчици на съответствие и риск; правни консултанти или други подобни съветници; регулатори

Улесняване на Вашите платежни транзакции

Спазване на законовите задължения и нашият договор с Вас

Другите участници във Вашите транзакции и техните финансови институции; банки-кореспонденти; оператори на платежни системи; доставчици на изнесени услуги; правни или други подобни консултанти; нашите одитори; регулатори

Маркетинг

Нашият легитимен интерес

Доставчици на маркетингови услуги; маркетингови консултанти; SEO и други подобни доставчици на софтуер или консултантски услуги; други подобни доставчици

Автоматично актуализиране на данни за карти. За да не осуетяваме които и да е услуги или продукти, които Вие може да сте поръчали посредством регулярни (абонаментни) транзакции, инициирани от вас пред търговец, който е включен в съответна програма към Картовата смеха, същият автоматично би получил актуализираните данни за картата.

Нашия договор с Вас

Картови схеми (VISA, Mastercard); Търговци, при които сте извършили „recurring“ трансакция [2]

Предоставяне на съдействие във връзка с ползването на услугата

Нашият договор с Вас

Доставчици на софтуер за обработка на клиентски запитвания

Данни за вход

Установяване на самоличността

Спазване на законовите задължения

С никого

Адрес за доставка

Доставяне на карти и други пакети, предлагани чрез услугата

Нашият договор с Вас

Куриерски фирми, доставчици на изнесени услуги, правни консултанти и регулатори

Геолокация

Установяване на самоличността

Спазване на законовите задължения

Доставчици на комуникационни услуги; правни консултанти или други подобни консултанти; доставчици на изнесени услуги; регулатори

Откриване и предотвратяване на измами, злоупотреби, инциденти със сигурността и други увреждащи дейности чрез блокиране на услугите или чрез прилагане на други мерки за предотвратяване на измами

Правни задължения

Доставчици на софтуер на изнесени услуги; доставчици на изнесени услуги за нормативно съответствие, PEN тест и други подобни одитори; PCI DSS одитори; правни и други подобни консултанти

Анализ и предприемане на действия във връзка с прилагане на политики за нормативно съответствие и управление на риска

Спазване на законовите задължения

Доставчици на информация от черни списъци и/или санкционни списъци; доставчици на изнесени услуги по нормативно съответствие и оценка на риска; правни или други подобни съветници; регулатори

Вид на ППС, държава на регистрация, рег. номер

Предоставяне на възможност за заплащане на електронни винетки (Приложимо само в България)

Нашият договор с Вас; спазване на законовите ни задължения

Органи, упражняващи контрол по движението по пътищата; Органи, отговорни за пътната инфраструктура; интегратори, чрез които Ви предоставяме възможността за заплащане на електронни винетки.

2.2. Специфични случаи на споделяне на данни.

Във всички случаи, не можем да споделяме информация за Вас във връзка със специфичните причини, описани по-долу:

 • С останалите членове на групата на Айкарт за целите на нашата надлежна групова консолидация: ние може да споделяме личните Ви данни с членове на групата от компании на Айкарт или на разширената ни група от компании, които са свързани помежду си с общ собственик или контролиращи лица.
 • Обобщена Информация. Ние може да споделяме обобщена информация, (информация за нашите потребители, която комбинираме, така че да не може да се идентифицира отделният потребител) и друга анонимизирана информация на основание за спазване на законовите изисквания за съответствие, анализ на индустрията и на пазара, профилиране на демографска или друг вид основа, маркетинг и реклама, както и за други бизнес цели, на основание нашия легитимен интерес. Този вид дейности няма да се считат за обработване на лични данни поради това, че информацията е анонимизирана.
 • С нашите адвокати, правни консултанти, одитори и други сходни за целите на защита на нашите правни интереси. Ние можем да споделим всякаква информация с нашите правни съветници и други сходни лица, която би била необходима за целите на защитата на нашите правни интереси.
 • Прехвърляне на търговска дейност. Ако някоя от компаниите, които предоставят услугите на Айкарт, участва в сливане, вливане, придобиване, реорганизация, продажба на активи, прехвърляне на портфолио, несъстоятелност, то ние можем да продадем, прехвърлим или разделим всичките или част от активите си, включително Вашите лични данни, в изпълнение или във връзка с подобно прехвърляне (напр. комплексна проверка/процедура по предварително проучване). В такъв случай, Вие ще бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат прехвърлени на друго юридическо лице и/или станат предмет на различна Политика за поверителност.

2.3 Решения, основаващи се изцяло на автоматизирано обработване.

В определени случаи нашите системи могат да вземат решения, базирани изцяло на автоматизирано обработване. Това не означава, че ние винаги ще използваме автоматизирано вземане на решения за тези видове обработка. В случай че считате, че сте били третирани по несправедлив начин от нашите системи за автоматизирано вземане на решения, можете да поискате човешка намеса в преразглеждане на решението по всяко време, като се свържете с нас по начините, описани в раздела "Как да се оплача?". Подобни решения могат да бъдат взети за обработване, като например:

Дейност по обработка

Логика на автоматизираната обработка

Откриване и предотвратяване на измами, злоупотреби, инциденти със сигурността и други вредни дейности чрез блокиране на услугите или чрез прилагане на други мерки за предотвратяване на измами.

Нашите системи за предотвратяване на измами и мониторинг могат понякога да вземат автоматизирани решения във връзка с подозрително поведение. Например ние можем да блокираме определена трансакция, която е била направена в отдалечена част на света само няколко минути след Вашето последно влизане от Вашата страна на пребиваване.

2.4. Информация, която събираме за Вас от трети лица.

Ние можем да изискаме от определени лица информация за Вас, когато Вие се регистрирате за нашите услуги.
Подобни лица са най-общо агенции, които подпомагат предотвратяването на измами, както и доставчици на услуги, свързани с правилата за "Опознай своя клиент" и прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Тези доставчици ни помагат да изпълним нашите правни задължения за комплексна проверка на нашите клиенти.

Можем да съберем информация за Вас от публични източници за целите на прилагане на мерки срещу изпирането на пари или проучване на пазара. Това може да включва:

 • Проверки в официални публични регистри, като например във Вашия местен Търговски регистър;
 • Информация, публикувана в пресата или в социалните медии.

В случай че използвате някоя от свързаните услуги, предоставени от наш партньор, като например застрахователните услуги, последният може да ни сподели информация за съответната сделка.

2.5. Срокове за съхранение.

 • Ние ще продължим да съхраняваме Вашата лична информация, докато имаме договорни правоотношения.

Ние ще съхраняваме данни, свързани с Дигиталния Портфейл за период не повече от 6 (шест) месеца след нашата последна интеракция.

Ние ще съхраняваме данни, свързани с Айкарт сметката за електронни пари, за период не по-дълъг от 5 (пет) години след годината на нашата последна интеракция, съгласно изискването на националното законодателство в областта.

Въпреки това ние можем да съхраним някои от тези данни в изключителни случаи, като например когато това се налага за защитата на нашите правни интереси или в случай че е налице каквото и да е започнало и висящо производство, свързано по някакъв начин с Вас.

 • Тъй като поддържаме нашите архиви по начин, по който да ги защитим от случайноs или злонамерено унищожение и загуба, остатъчни копия от Вашите лични данни може да не могат да бъдат премахнати от нашите бек-ъп системи за лимитиран период от време.

III. Вашите права.

Вие можете да упражните всяко едно от правата, описани в настоящата секция пред Администратора чрез изпращане на съобщение от регистрирания от Вас имейл за услугите до Айкарт. Моля имайте предвид, че при получаване на Вашия имейл, ние ще се опитаме да Ви предоставим поисканата информация в разумен срок в съответствие с всички задължения, които ние или свързаните ни компании могат да имат по приложимото право.

3.1. Управление на Вашата информация.

Вие имате право да получите следното:

 • Потвърждение дали и къде обработваме Вашите лични данни;
 • Информация за целите на обработката;
 • Информация относно категориите лични данни, които се обработват;
 • Информация относно категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат споделени;
 • Информация за периода, за който личните данни ще бъдат съхранявани (или критериите, използвани за определянето на този период);
 • Информация за съществуването на правото на изтриване, на промяна, на ограничаване на обработването и на възражение;
 • Информация за съществуване на правото на жалба към който и да е регулатор;
 • В случай че личните Ви данни не са събрани от Вас, информация за източниците им;
 • Информация за съществуването и обяснение на логиката, използвана в каквато и да е автоматизирана обработка;
 • Допълнително, имате правото да получите копие на личните данни, които се обработват.

3.2. Изменение на неверни или непълни лични данни.

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неверни или непълни Ваши лични данни (и които не можете да актуализирате сами посредством онлайн достъп до Айкарт профила си).

3.3. Достъп до личните данни и Преносимост.

Вие имате правото да:

 • получите копие на Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който позволява многократна употреба;
 • прехвърлите Вашите лични данни от един администратор до друг;
 • съхраните Вашите лични данни за по-нататъшна лична употреба на лично устройство; и
 • Ви се прехвърлят директно личните данни между администратори без усложнения.

Приложимото право може да Ви позволява да изисквате копия на Вашите лични данни, съхранявани от нас.

 • Тъй като поддържаме нашите архиви по начин, по който да ги защитим от случайно или злонамерено унищожение и загуба, остатъчни копия от Вашите лични данни може да не могат да бъдат премахнати от нашите бек-ъп системи за лимитиран период от време.

3.4. Оттегляне на съгласието и преустановяване на обработването.

В случай че сте предоставили съгласие за обработка на Вашата информация от нас, можете да го оттеглите по всяко време, като ни уведомите какво точно желаете да оттеглите. Моля имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе върху правомерното обработване, основано на Вашето съгласие, преди момента на неговото оттегляне. В допълнение, в определени юрисдикции, приложимото право може да Ви даде правото да ограничите начините, по които използваме Вашите лични данни, в частност (i) В случай че сте оспорвали точността на Вашата информация; (ii) В случай че сте възразили, че обработката е противозаконна и че желаете изтриването на Вашите лични данни; (iii) В случай че ние нямаме вече необходимост от Вашата информация за целите на обработката, но желаете да получите информацията за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или (iv) В случай че сте възразили срещу обработката до момента на установяване дали нашите легитимни интереси са с превес над Вашите.

3.5. Възражение срещу обработката.

В определени юрисдикции приложимото право може да Ви позволи да изискате от нас да преустановим обработката на Вашите лични данни за определени специфични цели, в случай че подобна обработка е основана на легитимен интерес. В случай че възразите на подобна обработка, ние ще преустановим обработването на Вашата информация, освен ако не можем да докажем основателни легитимни интереси за подобна обработка или в случай че обработката е необходима за установяването, упражняването или защитата на нашите права. В случай че желаете да преустановим обработката на Вашите лични данни за конкретни дейности, които представляват легитимни интереси за нас, може да бъдем принудени да спрем предоставянето на някои или всички функционалности на услугите.

Където Вашите лични данни се обработват за целите на директен маркетинг можете по всяко време да поискате от нас да преустановим това, като ни изпратите имейл на адресите, посочени по-долу.

Ще Ви предоставим възможност за отказ, когато използваме Вашите лични данни за целите на директен маркетинг.

3.6. Как да се оплача?

 • Първоначално можете да се опитате да решите спора, като отправите имейл до съответния Администратор по настоящата Политика от регистрирания от Вас имейл за услугата:

Длъжностно лице по защита на данните:

dpo@icard.com

Бизнес Парк Варна, № В1, Варна 9023, България

 • В случай че не сте доволни от отговора на Администратора на лични данни, имате правото да отправяте жалби относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, пред компетентните органи по защита на личните данни:

Имате право да подадете жалба пред главния надзорен орган на Администратора – Комисията за защита на лични данни:

Адрес:

София 1592

Бул. "проф. Цветан Лазаров" № 2

e-mail: kzld@cpdp.bg

IV. Функциониране в глобален мащаб.

За да улесним функционирането ни в глобален мащаб, от нас може да се изисква да прехвърляме, съхраняваме и обработваме информацията, отнасяща се до Вас в нашата група от компании или доставчици на услуги, установени в Европа, Индия, Азия и Северна и Южна Америка. Приложимото законодателство в държавите там може да се различава от законодателството, приложимо за Вашето местонахождение. Например информация, събрана в ЕИП може да бъде прехвърлена, съхранявана и обработвана извън ЕИП за целите на настоящата Политика за поверителност. В случаите, когато прехвърляме, съхраняваме и обработваме Ваши лични данни извън ЕИП, ние предварително се уверяваме, че са взети подходящи предпазни мерки, които да осигурят адекватно ниво на защита.

V. Международни трансфери.

5.1. Решения за адекватно ниво на защита на личните данни

В случай че сме разкрили каквато и да е част от Вашата информация извън ЕИП, ние ще съблюдаваме решенията за адекватно ниво на защита на личните данни, където това е възможно.

5.2. Други средства за осигуряване на адекватно ниво за защита на личните данни.

В случай че лична информация е споделена с нашите свързани дружества или доставчици на услуги извън ЕИП и при липса на решение за адекватно ниво на защита на личните данни, ние ще осигурим, преди споделянето на Вашата информация с подобни свързани дружества или доставчици на услуги, наличността на необходимите мерки за адекватно ниво на защита на личните данни, както и валидно правно основание съгласно приложимите правила относно трансферите на лични данни. Ще Ви предоставим допълнителна информация относно мерките, предприети за осигуряване на адекватно ниво на защита на личните данни при поискване.

VI. Сигурност.

Наша отговорност е да осигурим защитата на Вашите лични данни, пазени в криптирана форма на сървъри, разположени в специални помещения в европейски юрисдикции клас А. За да предотвратим непозволен достъп или разкриване на информация, ние поддържаме физически, електронни и процедурни защитни средства, които са в съответствие с приложимото законодателство за защита на непублични лични данни. След като веднъж сте осъществили достъп до акаунта си, цялата интернет комуникация е защитена със SSL технология с висока степен на защита на сигурността (AES-256, 256 bit keys, certified by StartCom Ltd). Ние ограничаваме достъпа до Вашата информация, посредством която бихте могли да бъдете идентифицирани, само до работници/служители, за които е необходима, за да Ви бъде предоставена услугата.

Ако знаете или имате основание да смятате, че данните Ви за достъп до Айкарт профила и сметката Ви са изгубени, откраднати, присвоени или компрометирани по друг начин, или в случай на действително или предполагаемо неоправомощено ползване на Вашите Айкарт профил и сметка, моля свържете се с нас, следвайки инструкциите в Раздел "Свържете се с нас" по-долу. Ние сме задължени да осигуряваме сигурност на нашите системи и услуги, но Вие носите отговорност за запазване сигурността на Вашата парола и информацията за регистрация за достъп до Вашия профил, както и за удостоверяване актуалността и точността на личните данни, които ние поддържаме за Вас.

VII. Може ли деца да използват нашите услуги?

Услугите не са предназначени за физически лица под 18 години. Ние не събираме съзнателно информация, включително лични данни, от деца или други недееспособни физически лица, които не могат да използват услугите. Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18 години, ние незабавно ще я изтрием, освен ако не сме законово задължени да запазим такава информация. Моля свържете се с нас, в случай че считате, че погрешно или поради небрежност събираме информация от физически лица под 18-годишна възраст.

VIII. Промени на настоящата политика за поверителност.

Ние запазваме правото си да изменяме настоящата Политика за поверителност по всяко време в съответствие с тази разпоредба. В случай че извършим промени в настоящата Политика за поверителност, ние ще публикуваме изменения документ на платформата на Айкарт.. Ако не сте съгласни с променената Политика за поверителност, можете да прекратите договорите си с нас. Ако не упражните правото си да прекратите договорите си с нас преди датата на влизане в сила на изменената Политика за поверителност, Вашето използване на Айкарт ще бъде предмет на изменената Политика за поверителност. 

IX. Свържете се с нас.

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно настоящата Политика за поверителност или нашите практики за обработка на информация, можете да ни изпратите имейл от Вашия регистриран имейл на електронния адрес, посочен в Раздел 3.6.

[1] За целите на Политиката за поверителност за iCard, Айкарт или свързано лице на Айкарт означава лице под общ контрол с „Айкарт“ АД, към което се прилагат правилата по Политиката за поверителност.
В зависимост от конкретната услуга, която използвате, Айкарт или свързано лице на Айкарт означава:
  1. За Дигиталния Wallet: Айкарт Сървисиз АД, ЕИК 175415100, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9023, район р-н Младост, Бизнес Парк Варна No В1, ет. 2 
  2. За iCard сметката за електронни пари: Айкарт АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, район р-н Младост, Бизнес Парк Варна No Б1 

[2] Следва да имате предвид, че Картовата схема е отделен администратор на лични данни за целите на издадената карта. Можете да прочетете повече относно практиките по обработване на лични данни на съответната Картова схема на нейната официална уебстраница.