Накъде без застраховка
iCard Traveler?

Влез в приложението iCard, за да се застраховаш

Google app store Apple store App Gallery

Надеждна защита при пътуване в чужбина

Независимо дали ти предстои туристическо пътуване, почивка, гостуване или служебен ангажимент извън България, iCard Traveler е надеждният партньор, който ти осигурява спокойствие при пътуване и престой в чужбина. Застраховай себе си и всички, които пътуват с теб – за един ден, за седмица или за по-дълъг период.

2,20 лв.

за 1 човек на ден
в Европа

3,50 лв.

за 1 човек на ден
в цял свят

Сигурност, гъвкавост, спокойствие

iCard се грижи за теб и ти дава възможност лесно и бързо да сключиш застраховка „Пътуване в чужбина iCard Traveler“ директно през приложението (налично за Android, очаквай скоро и за iOS). Друго предимство е, че при настъпило застрахователно събитие възстановените разходи се превеждат по сметката ти в iCard.

Покритие за медицинско обслужване

Можеш да пътуваш спокойно, защото имаш право на медицинско (включително болнично) лечение в чужбина с покритие до 100 000 евро.

Покритие за медицинско обслужване

Разходи за връщане у дома в случай на медицинска препоръка

До 100 000 евро покритие на разходите за транспортиране на застрахованото лице до територията на Република България или до територията на държавата на постоянно пребиваване.

Разходи за връщане у дома в случай на медицинска препоръка

Гражданска отговорност към трети лица

Покритие при отговорност на застрахованото лице за материални щети (до 10 000 евро) и телесни наранявания (до 50 000 евро), нанесени на трети лица в резултат на действие, бездействие или небрежност.

Гражданска отговорност 
към трети лица

Допълнителни покрития в непредвидени ситуации

Изгубен, откраднат или забавен багаж

Защита на багаж при загуба, повреда или кражба на стойност до 1 000 евро. Възстановяване на разходи при забавяне на багаж с повече от 4 часа.

Закъснение на полет

Обезщетение до 250 евро за възстановяване на документално доказани разходи при закъснение на полета с повече от 4 часа.

Отмяна на пътуване

Можеш да заявиш възстановяване на вече направени разходи до 500 евро, ако пътуването ти е било отменено по независещи от теб причини.

Грабеж на банкомат

Ако бъдеш ограбен веднага след като изтеглиш пари в брой от своята iCard сметка на банкомат, застрахователят ще възстанови до 200 евро.

Важно: Покритието влиза в сила от 00:00 часа на началната дата на застраховката и след напускане на територията на Република България или на държавата на постоянно пребиваване. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят възстановява единствено разходите, които Застрахованото лице може да докаже с разходооправдателни документи и настъпването на които е регистрирано съгласно изискванията, описани в Общите условия на застраховката..

Застраховай се за
следващото си пътуване!

Влез в приложението iCard, за да се застраховаш

Google app store Apple store App Gallery

iCard Traveler в детайли

Застраховката “iCard Traveler” е създадена специално за клиенти на iCard съвместно от „Айкарт Иншурънс Брокер“ АД и „Колонад Иншурънс Ес Ей“. Пълната информация за включените в застрахователния продукт покрития и условията по тях ще откриеш тук:

Colonnade

Обслужване при застрахователно събитие

При настъпване на застрахователни събития, както и за съдействие при спешни случаи, при хоспитализация или щета в чужбина, трябва да се свържеш с Колонад Асистънс. Необходимо е да регистрираш събитието като се обадиш по телефона до 24 часа след настъпването му и да уведомиш писмено застрахователя до 7 дни след връщането си в България.

Телефон 24/7:

Колонад Асистънс
Телефон: + 359 2 921 01 00

Контакти Застраховател:

Колонад Иншурънс Ес Ей
Телефон: +359 2 930 93 30
Електронна поща: info@colonnade.bg