Такси и лимити

iCard Digital Wallet | Персонални клиенти

Сметки

Валидни от 22.07.2021

Такси за услугата:
Откриване на сметка Безплатно
Месечна такса обслужване Безплатно
Годишна такса обслужване Безплатно
Такси за изпращане на средства:
Изпращане на пари до друг потребител Безплатно
Получаване на пари от друг потребител Безплатно
 
Такси за захранване:
Захранване чрез Trustly 1.5%, Min. 3.00 BGN, Max. 20.00 BGN
Захранване чрез банков превод Безплатно
Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 1 0.5%, Min. 0.20 BGN
Захранване чрез друг тип карта Mastercard/VISA/JCB 1 1.5%, Min. 1.50 BGN
Захранване в брой на iCard ATM 2
< 100.00 BGN Безплатно
≥ 100.00 BGN и < 1000.00 BGN 1.00 BGN
≥ 1000.00 BGN и < 10000.00 BGN 10.00 BGN
Захранване в брой на каса 2
≤ 500.00 BGN 1.00 BGN
>500.00 BGN и ≤ 1000.00 BGN 2.00 BGN
>1000.00 BGN и ≤ 2000.00 BGN 5.00 BGN
>2000.00 BGN 10.00 BGN
Изходящи банкови преводи:
В системата Безплатно
Превод във валута български лева 1.00 BGN
SEPA превод 1.00 BGN
Превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - SHA 20.00 BGN
Превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - OUR 30.00 BGN
Изходящи преводи във валута швейцарски франк – 'SHA' 8.00 BGN
Превод във валута чешки крони 8.00 BGN
Превод във валута полски злоти 30.00 BGN
Превод във валута румънска лея 9.00 BGN
Превод във валута британски паунд в Обединеното Кралство - SHA 3 9.00 BGN
Превод във валута британски паунд в ЕС и ЕИЗ - SHA 9.00 BGN
Превод във валута британски паунд в ЕС и ЕИЗ - OUR 9.00 BGN
Превод във валута хърватски куни
(Стойността на превода в евро или превалутираната й стойност в деня на трансакцията)
≤ 500.00 Евро 5.00 BGN
> 500.00 Евро и ≤ 10,000.00 Евро 15.00 BGN
Международен превод - SHA 0.2%, Min. 10.00 BGN
Международен превод - OUR (включва таксата за SHA) 4 + 50.00 BGN
Искане за отмяна/връщане на плащане при неизлъчен банков превод 20.00 BGN
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод в лева 5 30.00 BGN
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод - SEPA и SWIFT 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент
Разследване на изходящ банков превод по искане на банка кореспондент 100.00 BGN
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му - SWIFT 6 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 13 месеца от датата на излъчването му - SEPA 6 60.00 BGN + всички такси от банката кореспондент
Други такси:
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 7 30.00 BGN
Обработка на SEPA директен дебит 1.00 BGN
Възстановяване на SEPA директен дебит 8 2.00 BGN
Извлечение на хартия или допълнителна информация/искане по трансакции и баланс 9 5.00 BGN
Плащане на местни данъци и такси 0.50 BGN
 • 1. Променлива такса, представляваща процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум
 • 2. Проверете локациите на iCard ATM и партньорските каси тук: https://icard.com/bg/cash-in
 • 3. The receiver's bank may apply additional fees for incoming transfers
 • 4. При нареждане на банков превод до страна извън ЕИЗ, таксите (SHA/OUR) ще бъдат събрани в зависимост от избора на наредителя. Ако е избрана опция OUR, таксите ще бъдат заплатени изцяло от наредителя, като това включва всички разходи по превода, както и допълнителни такси, посочени в Тарифата.
 • 5. Достъпно в рамките на 5 работни дни
 • 6. За разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му, таксите ще бъдат известни след получаване на информация от банката кореспондент
 • 7. Различна, в зависимост от банковите такси
 • 8. Може да изисквате възстановяване на директен дебит в евро, ако сумата е дебитирана в рамките на период от осем седмици от датата на излъчване или на всяка неоторизирана трансакция от осем седмици до тринадесет месеца след плащането.
 • 9. Извлечение по сметка или писмено потвърждение за превод или плащане, подпечатани и подписани от Айкарт. Документите могат да бъдат изпратени на регистрирания имейл адрес или чрез куриер. Допълнителна такса за доставка чрез куриер ще бъде приложена в зависимост от адреса за доставка.

Карти

Карта за мобилни плащания

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Месечна такса Безплатно
Такси за трансакции:
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 1 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.

iCard Visa карта

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителна карта 1.99 BGN
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 6.00 BGN
Такси за трансакции:
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 2 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 3 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 2. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
 • 3. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

iCard Visa Infinite карта

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителна карта 19.99 BGN
Месечен абонамент - такса за обслужване на месечна база 1 19.99 BGN
Годишен абонамент – такса за обслужване на годишна база 2 199.99 BGN
Прекратяване на услугата 3 45.99 BGN
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 4 35.99 BGN
Такси за трансакции:
Първите 5 тегления на брой от банкомат в страни от ЕС Безплатно
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 5 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 6 2.00 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Таксата за обслужване на месечна база, която се начислява всеки месец до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Infinite
 • 2. Таксата за обслужване на годишна база, която се начислява всеки година до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Infinite
 • 3. Приложимо само за месечни абонаменти
 • 4. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 5. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
 • 6. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

iCard Visa Metal карта

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Месечна такса за обслужване 1 25.99 BGN
Годишна такса за обслужване 2 295.00 BGN
Прекратяване на услугата 3 150.00 BGN
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 4 150.00 BGN
Такси за трансакции:
Теглене в брой от банкомат в лева Безплатно
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС Безплатно
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 5 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 6 2.00 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Таксата за обслужване на месечна база, която се начислява всеки месец до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Metal.
 • 2. Таксата за обслужване на годишна база, която се начислява всяка година до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Metal.
 • 3. Таксата се прилага при отказ от услугата iCard Visa Metal. В случай, че сте избрали заплащане на годишна такса за обслужване, заплатената годишна такса/част от нея няма да Ви бъде възстановена. Имате право да се откажете от iCard Visa Metal в рамките на 14 дни от активирането на картата, без да дължите тази такса, но трябва да компенсирате „Айкарт“ АД, като покриете разходите за производството и персонализирането на Вашата карта, на обща стойност от 160 лв.
 • 4. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 5. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
 • 6. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

Виртуална iCard

Такси за обслужване:
Издаване на първите две виртуални карти (Visa и Mastercard) 1 Безплатно
Издаване на допълнителна карта 1.99 BGN
Преиздаване на изтекла допълнителна карта 1.99 BGN
Месечна такса Безплатно
Такси за трансакции:
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 2 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 30.00 BGN
Трансакции с токенизирани карти 3
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
 • 1. Първите две виртуални карти се издават безплатно и ще бъдат подновени автоматично след изтичане на датата на валидност.
 • 2. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта
 • 3. Виртуалните карти могат да бъдат добавени в други приложения за мобилни плащания. По този начин ще могат да бъдат използвани за безконтактни плащания на ПОС и за теглене на пари в брой.

Виртуална e-GiftCard

Такси за обслужване:
Издаване на основна карта 1.99 BGN
Месечна такса 1 6.00 BGN
Такси за трансакции:
Интернет плащания Безплатно
Плащане на ПОС терминал 2 Безплатно
Изплащане на средства по карта 3 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 30.00 BGN
 • 1. Начислява се след шестия месец от получаването на виртуалната e-GiftCard върху остатъка от баланса.
 • 2. Безконтактните плащания са достъпни само за Mastercard e-GiftCards и за устройства с NFC чип.
 • 3. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

Физическа карта GiftCard

Такси за обслужване:
Издаване на карта 10.00 BGN
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 10.00 BGN
Месечна такса 2 6.00 BGN
Такси за трансакции:
Интернет плащания Безплатно
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Промяна на ПИН код на банкомат Безплатно
Изплащане на средства по карта 3 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 30.00 BGN
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 20.00 BGN
 • 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 2. Начислява се след шестия месец от получаване на GiftCard върху остатъка от баланса.
 • 3. Прилага се за изпращане на средства директно по Вашата карта.

NFC аксесоари

Такси за услугата:
Поръчка на NFC аксесоар 39.98 BGN
Такси за трансакции:
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми

Лимити

Лимити на план "СТАНДАРТ" (BGN)

iCard Сметка
Превод на средства между потребители на системата
Единична сума -
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Превод на средства извън системата
Единична сума -
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Захранване чрез банков превод
Единична сума -
На ден -
Сума -
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Захранване чрез дебитна/кредитна карта без активна 3D защита
Единична сума 200
На ден -
Сума 200
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 1000
На година -
Сума 2000
Захранване чрез дебитна/кредитна карта с активна 3D защита
Единична сума 1000
На ден -
Сума 4000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума -
На година -
Сума 50000
Захранване в брой
Единична сума 2500
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
Максимален лимит за плащане, включващ изходящи преводи, преводи между потребители и картови трансакции
Единична сума -
На ден -
Сума -
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции
Единична сума -
На ден -
Сума -
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Обща сума на трансакциите с всички издадени карти
Единична сума -
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Обща сума за теглене в брой с всички издадени карти
Единична сума -
На ден -
Сума 4000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Обща сума за плащане на ПОС терминал с всички издадени карти
Единична сума -
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Обща сума за онлайн плащания с всички издадени карти
Единична сума -
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Безконтактна карта iCard
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 50
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
Виртуална карта iCard
Плащания в интернет
Единична сума 5000
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 25
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 2500
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
Виртуална e-GiftCard
Максимална сума за изпращане на виртуална Gift Card
Единична сума 10000
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Максимална сума за получаване на виртуална Gift Card
Единична сума 10000
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 5000
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 25
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
iCard Visa дебитна карта
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 25
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 5000
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 2500
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
iCard Infinite Card
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 1000
На ден -
Сума 4000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 10000
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума 50000
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 10000
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума 50000
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 5000
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
iCard Metal Card
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 1000
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 20000
На ден -
Сума 30000
На седмица -
Сума 100000
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 20000
На ден -
Сума 30000
На седмица -
Сума 100000
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 8000
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума 15000
На месец -
Сума 15000
На година -
Сума -
Безконтактни аксесоари iCard
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 50
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
iCard Физическа GiftCard
Минимална сума за зареждане на физическа карта GiftCard
Единична сума 10
На ден -
Сума -
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума -
На година -
Сума -
Максимална сума за зареждане на физическа карта GiftCard
Единична сума 1600
На ден -
Сума 1600
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 1600
На ден -
Сума 1600
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 1600
На ден 25
Сума 1600
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -