Обменни Курсове

Обменни Курсове за 17.01.2017, 14:55:00

EUR USD GBP HRK CHF RON JPY BGN
EUR - 1.0574 0.8677 7.3001 1.0594 4.3780 119.5210 1.9491
USD 0.9275 - 0.8089 6.8052 0.9876 4.0812 111.4175 1.7770
GBP 1.1334 1.2045 - 8.3156 1.2067 4.9870 136.1464 2.1714
HRK 0.1289 0.1369 0.1124 - 0.1372 0.5670 15.4780 0.2469
CHF 0.9235 0.9814 0.8053 6.7752 - 4.0632 110.9274 1.7692
RON 0.2163 0.2299 0.1886 1.5870 0.2303 - 25.9839 0.4144
JPY 0.0082 0.0087 0.0071 0.0599 0.0087 0.0359 - 0.0156
BGN 0.5097 0.5299 0.4348 3.6581 0.5309 2.1938 59.8920 -

* При обмяна на валута в iCARD портмонето Издателят ще прилага горепосочените обменни курсове и такса за обмяна на валута, която е процент над обменните курсове, ако има такава такса, посочена в Тарифата.

Обменните курсове се осъвременяват регулярно на базата на обменни курсове, на които Издателят придобива съответната валута.
Клиентът може да види обменния курс и приложима такса (ако има такава) във "Валутния калкулатор", който е наличен в Персоналната страница на Клиента за Услугата.

Ако Клиентът използва кредитна/дебитна карта, за да зарежда средства в iCARD портмонето си, издадена от друга финансова институция, възможно е финансоватa институция, която е издател на кредитната/дебитна карта, да приложи обмяна на валута и да начисли такса за обмяна на валута при дебитирането на картата, поради което Клиентът трябва да получи информация за курсовете и таксите от съответната финансова институция, издател на кредитната/дебитна карта.