Обменни Курсове

Обменни Курсове за 22.01.2018, 17:00:00

EUR USD GBP HRK CHF RON JPY BGN
EUR - 1.1892 0.8557 7.0637 1.1426 4.4460 131.5973 1.9491
USD 0.7929 - 0.6958 5.7442 0.9292 3.6155 107.0149 1.5190
GBP 1.1037 1.3462 - 7.9961 1.2934 5.0329 148.9682 2.1145
HRK 0.1277 0.1558 0.1121 - 0.1497 0.5824 17.2392 0.2447
CHF 0.8230 1.0038 0.7223 5.9625 - 3.7529 111.0813 1.5767
RON 0.2048 0.2499 0.1798 1.4841 0.2401 - 27.6486 0.3924
JPY 0.0071 0.0087 0.0062 0.0516 0.0083 0.0325 - 0.0136
BGN 0.5061 0.5959 0.4288 3.5396 0.5726 2.2279 65.9434 -

* В случай на превалутиране в iCard Wallet Издателят ще приложи представените обменни курсове плюс Такса за обмяна, ако такава такса е определена в Тарифата.

Обменните курсове са актуализирани редовно на базата на пазарния курс, на който се придобива съответната валута.

Клиентът може да види обменния курс и приложимата Такса за обмяна (ако има такава) чрез Потребителския си профил за Услугата.

Ако клиентът ползва кредитна/дебитна карта, издадена от друга финансова институция за зареждане на iCard портмонето си, тази друга финансова институция може да приложи различни обменни курсове и такси, с които кредитната/дебитна карта на Клиента ще бъде таксувана. Препоръчително е Клиентът да събере информация за обменните курсове и свързани такси на финансовата институция, издала кредитната/дебитната карта. Издателят не носи отговорност за обменните курсове прилагани от друга финансова институция.