Обменни Курсове

Обменни Курсове за 23.06.2017, 17:00:00

EUR USD GBP HRK CHF RON JPY BGN
EUR - 1.0721 0.8427 6.9671 1.0412 4.3126 119.2466 1.9491
USD 0.8609 - 0.7518 6.2154 0.9289 3.8473 106.3799 1.6493
GBP 1.0977 1.2195 - 7.9251 1.1844 4.9056 135.6430 2.1029
HRK 0.1269 0.1410 0.1108 - 0.1369 0.5671 15.6809 0.2431
CHF 0.8838 0.9820 0.7719 6.3812 - 3.9499 109.2180 1.6933
RON 0.2067 0.2296 0.1805 1.4924 0.2230 - 25.5426 0.3960
JPY 0.0077 0.0086 0.0067 0.0557 0.0083 0.0345 - 0.0148
BGN 0.5097 0.5372 0.4223 3.4912 0.5218 2.1610 59.7545 -

* При обмяна на валута в iCARD портмонето Издателят ще прилага горепосочените обменни курсове и такса за обмяна на валута, която е процент над обменните курсове, ако има такава такса, посочена в Тарифата.

Обменните курсове се осъвременяват регулярно на базата на обменни курсове, на които Издателят придобива съответната валута.
Клиентът може да види обменния курс и приложима такса (ако има такава) във "Валутния калкулатор", който е наличен в Персоналната страница на Клиента за Услугата.

Ако Клиентът използва кредитна/дебитна карта, за да зарежда средства в iCARD портмонето си, издадена от друга финансова институция, възможно е финансоватa институция, която е издател на кредитната/дебитна карта, да приложи обмяна на валута и да начисли такса за обмяна на валута при дебитирането на картата, поради което Клиентът трябва да получи информация за курсовете и таксите от съответната финансова институция, издател на кредитната/дебитна карта.