Обменни Курсове

Обменни Курсове за 22.08.2017, 17:00:00

EUR USD GBP HRK CHF RON JPY BGN
EUR - 1.1405 0.8903 7.0286 1.0998 4.3700 124.5286 1.9491
USD 0.8265 - 0.7547 5.9581 0.9323 3.7044 105.5629 1.5834
GBP 1.0611 1.2412 - 7.6492 1.1969 4.7558 135.5244 2.0328
HRK 0.1284 0.1502 0.1172 - 0.1448 0.5755 16.4004 0.2460
CHF 0.8547 0.9997 0.7804 6.1613 - 3.8307 109.1617 1.6374
RON 0.2083 0.2436 0.1902 1.5013 0.2349 - 26.5993 0.3990
JPY 0.0076 0.0089 0.0069 0.0548 0.0086 0.0341 - 0.0146
BGN 0.5061 0.5715 0.4461 3.5220 0.5511 2.1898 62.4013 -

* В случай на превалутиране в iCARD Wallet Издателят ще приложи представените обменни курсове плюс Такса за обмяна, ако такава такса е определена в Тарифата.

Обменните курсове са актуализирани редовно на базата на пазарния курс, на който се придобива съответната валута.

Клиентът може да види обменния курс и приложимата Такса за обмяна (ако има такава) чрез Потребителския си профил за Услугата.

Ако клиентът ползва кредитна/дебитна карта, издадена от друга финансова институция за зареждане на iCARD портмонето си, тази друга финансова институция може да приложи различни обменни курсове и такси, с които кредитната/дебитна карта на Клиента ще бъде таксувана. Препоръчително е Клиентът да събере информация за обменните курсове и свързани такси на финансовата институция, издала кредитната/дебитната карта. Издателят не носи отговорност за обменните курсове прилагани от друга финансова институция.