Обменни Курсове

Обменни Курсове за 28.03.2017, 15:40:00

EUR USD GBP HRK CHF RON JPY BGN
EUR - 1.0749 0.8578 7.1986 1.0580 4.4278 118.7747 1.9491
USD 0.9126 - 0.7868 6.6026 0.9704 4.0611 108.9402 1.7484
GBP 1.1464 1.2385 - 8.2943 1.2190 5.1017 136.8523 2.1963
HRK 0.1305 0.1410 0.1125 - 0.1388 0.5809 15.5832 0.2501
CHF 0.9247 0.9989 0.7971 6.6897 - 4.1147 110.3774 1.7715
RON 0.2140 0.2312 0.1845 1.5484 0.2276 - 25.5484 0.4100
JPY 0.0083 0.0089 0.0071 0.0597 0.0088 0.0368 - 0.0158
BGN 0.5097 0.5386 0.4298 3.6072 0.5302 2.2187 59.5180 -

* При обмяна на валута в iCARD портмонето Издателят ще прилага горепосочените обменни курсове и такса за обмяна на валута, която е процент над обменните курсове, ако има такава такса, посочена в Тарифата.

Обменните курсове се осъвременяват регулярно на базата на обменни курсове, на които Издателят придобива съответната валута.
Клиентът може да види обменния курс и приложима такса (ако има такава) във "Валутния калкулатор", който е наличен в Персоналната страница на Клиента за Услугата.

Ако Клиентът използва кредитна/дебитна карта, за да зарежда средства в iCARD портмонето си, издадена от друга финансова институция, възможно е финансоватa институция, която е издател на кредитната/дебитна карта, да приложи обмяна на валута и да начисли такса за обмяна на валута при дебитирането на картата, поради което Клиентът трябва да получи информация за курсовете и таксите от съответната финансова институция, издател на кредитната/дебитна карта.