Обменни Курсове

Обменни Курсове за 23.02.2017, 15:44:00

EUR USD GBP HRK CHF RON JPY BGN
EUR - 1.0406 0.8356 7.1839 1.0496 4.3797 117.7222 1.9491
USD 0.9367 - 0.7890 6.7837 0.9912 4.1357 111.1651 1.7946
GBP 1.1697 1.2270 - 8.4705 1.2376 5.1641 138.8063 2.2408
HRK 0.1301 0.1364 0.1095 - 0.1376 0.5742 15.4334 0.2492
CHF 0.9263 0.9717 0.7802 6.7083 - 4.0897 109.9290 1.7747
RON 0.2150 0.2255 0.1811 1.5567 0.2275 - 25.5104 0.4118
JPY 0.0082 0.0086 0.0069 0.0596 0.0087 0.0364 - 0.0158
BGN 0.5097 0.5214 0.4187 3.5998 0.5260 2.1947 58.9906 -

* При обмяна на валута в iCARD портмонето Издателят ще прилага горепосочените обменни курсове и такса за обмяна на валута, която е процент над обменните курсове, ако има такава такса, посочена в Тарифата.

Обменните курсове се осъвременяват регулярно на базата на обменни курсове, на които Издателят придобива съответната валута.
Клиентът може да види обменния курс и приложима такса (ако има такава) във "Валутния калкулатор", който е наличен в Персоналната страница на Клиента за Услугата.

Ако Клиентът използва кредитна/дебитна карта, за да зарежда средства в iCARD портмонето си, издадена от друга финансова институция, възможно е финансоватa институция, която е издател на кредитната/дебитна карта, да приложи обмяна на валута и да начисли такса за обмяна на валута при дебитирането на картата, поради което Клиентът трябва да получи информация за курсовете и таксите от съответната финансова институция, издател на кредитната/дебитна карта.