Обменни Курсове

Обменни Курсове за 22.05.2017, 17:27:00

EUR USD GBP HRK CHF RON JPY BGN
EUR - 1.1096 0.8532 7.1829 1.0736 4.4213 123.3469 1.9491
USD 0.8790 - 0.7560 6.3647 0.9514 3.9178 109.2977 1.6840
GBP 1.1457 1.2814 - 8.2955 1.2399 5.1062 142.4533 2.1949
HRK 0.1301 0.1455 0.1119 - 0.1408 0.5796 16.1708 0.2492
CHF 0.9059 1.0132 0.7792 6.5594 - 4.0376 112.6404 1.7355
RON 0.2130 0.2382 0.1832 1.5422 0.2305 - 26.4826 0.4080
JPY 0.0079 0.0089 0.0068 0.0575 0.0086 0.0354 - 0.0152
BGN 0.5097 0.5560 0.4275 3.5993 0.5380 2.2155 61.8091 -

* При обмяна на валута в iCARD портмонето Издателят ще прилага горепосочените обменни курсове и такса за обмяна на валута, която е процент над обменните курсове, ако има такава такса, посочена в Тарифата.

Обменните курсове се осъвременяват регулярно на базата на обменни курсове, на които Издателят придобива съответната валута.
Клиентът може да види обменния курс и приложима такса (ако има такава) във "Валутния калкулатор", който е наличен в Персоналната страница на Клиента за Услугата.

Ако Клиентът използва кредитна/дебитна карта, за да зарежда средства в iCARD портмонето си, издадена от друга финансова институция, възможно е финансоватa институция, която е издател на кредитната/дебитна карта, да приложи обмяна на валута и да начисли такса за обмяна на валута при дебитирането на картата, поради което Клиентът трябва да получи информация за курсовете и таксите от съответната финансова институция, издател на кредитната/дебитна карта.