Обменни Курсове

Обменни Курсове за 20.10.2017, 17:00:00

EUR USD GBP HRK CHF RON JPY BGN
EUR - 1.1336 0.8611 7.0559 1.1138 4.3367 128.4141 1.9491
USD 0.8146 - 0.7268 5.9559 0.9402 3.6606 108.3943 1.5605
GBP 1.0745 1.2622 - 7.8567 1.2402 4.8289 142.9891 2.0586
HRK 0.1254 0.1473 0.1119 - 0.1447 0.5633 16.6810 0.2402
CHF 0.8269 0.9714 0.7379 6.0462 - 3.7161 110.0380 1.5842
RON 0.2055 0.2415 0.1834 1.5029 0.2372 - 27.3522 0.3938
JPY 0.0071 0.0084 0.0064 0.0522 0.0082 0.0321 - 0.0137
BGN 0.5061 0.5680 0.4315 3.5357 0.5581 2.1731 64.3483 -

* В случай на превалутиране в iCard Wallet Издателят ще приложи представените обменни курсове плюс Такса за обмяна, ако такава такса е определена в Тарифата.

Обменните курсове са актуализирани редовно на базата на пазарния курс, на който се придобива съответната валута.

Клиентът може да види обменния курс и приложимата Такса за обмяна (ако има такава) чрез Потребителския си профил за Услугата.

Ако клиентът ползва кредитна/дебитна карта, издадена от друга финансова институция за зареждане на iCard портмонето си, тази друга финансова институция може да приложи различни обменни курсове и такси, с които кредитната/дебитна карта на Клиента ще бъде таксувана. Препоръчително е Клиентът да събере информация за обменните курсове и свързани такси на финансовата институция, издала кредитната/дебитната карта. Издателят не носи отговорност за обменните курсове прилагани от друга финансова институция.