Известие относно поверителността на игра „Игра на спортове”

Известие относно поверителността на игра  „Игра на спортове”

 В сила от  21 Юни 2019г.
Това Известие относно поверителността описва как събираме, използваме, обработваме и споделяме Вашата информация, включително лична такава, във връзка с вашия достъп и употреба с нашето Промоционално събитие – „Игра на спортове“.
За целите на това Известие относно поверителността, Промоционално събитие означава всяка дейност, предприета от нас с цел да се популяризира или по какъвто и да е начин представи нашите услуги, чрез организиране и обработване на лични данни на участниците от което и да публично събитие, състезание, промоция, семинар, интернет семинар, шоу, изложение, ден на отворените врати или др. подобни.
Когато в това Известие споменаваме „ние“, „нас“ или „наш“ се има предвид iCard АД, с ЕИК 175325806, адрес на управление бул. Джеймс Баучер 76А, София, България ( Администратор на лични данни)
Отдаваме огромно значение на защитата на личните данни на нашите клиенти. В това Известие относно поверителността, ние предоставяме информация която се изисква в съответствие с чл. 13, 14 от регламент 2016/679 на ЕК.
Рискът се носи от съответния Администратор на лични данни и Вие следва да отправяте всички ваши въпроси до него чрез контактите посочени по-долу.
1. Каква Информация събираме
Вие сте информирани че има 3 основни категории информация която се събира на различни основания както е посочено в регламент 2016/679 и други приложими към защитата на личните данни национални закони.
1.1 Информацията която събираме във връзка с организирането на промоционалното събитие.
Ние събираме следната лична информация когато Вие вземате участие в нашите Промоционални Събития.
Тази информация е необходима за адекватната комуникация с Вас и с цел да се съобразим със каквито и да било Условия за каквито и да било Промоционални събития, които ние може организирани. Без тази информация, не можем ефективно да организираме Промоционалните събития, в които вие бихте искали да вземете участие или за които бихте искали да се регистрирате.
o    Собствено  име и фамилия  
o    Имейл
o    Мобилен телефон

1.2 Информация, която събираме с ваше съгласие
Може да изберете да ни предоставите допълнителна лична информация с цел да получите по-добро обслужване при използване на нашите Промоционални събития или с цел да участвате в някаква част от нашите събития, промоции, раздавания и др. подобни. Когато обработваме информация на основание ваше съгласие, такава информация и дейностите по обработване и целите за него ще бъдат изложени във бланката за съгласие.
Тази допълнителна информация ще бъде обработвана на основата на вашето съгласие, само за горепосочените цели.
1.3 Информация която събираме във връзка с участието Ви в Промоционални събития.
Когато участвате в нашите промоционални Събития, ние може да събираме информация, включително лична такава , за това как Вие вземате участие в тези събития. Тази информация е нужна предвид нашия легитимен интерес да можем да предоставяме и  подобряваме нашите услуги, да оценяваме нашето предлагане и за популяризиране на нашите Промоционални събития.  
o    Информация относно участие.  Ние събираме информация относно вашето участие в Промоционалните събития. Легитимния интерес, който целим с обработването на тази информация е събирането на данни, които ни помагат да подобрим и популяризираме нашите Промоционални събития.
o    „Бисквитки“ и други подобни технологии.  Когато е възможно, ние използваме „бисквитки“ и други подобни технологии като уеб бийкъни, пиксели и мобилни идентификатори. Ние може да позволим на нашите бизнес партньори да използват тези технологии за проследяване или да използват други с цел да следят Вашето поведение от наше име. Вие може да изключите употребата на „бисквитки“ чрез настройките на вашия браузър, чрез „не проследявай“ бутона в HTTP полето на вашия браузър или мобилно приложение. За повече информация относно тези технологии  вижте нашата Политика относно „Бисквитки“
Може имайте предвид че когато участвате в нашите Промоционални събития, ние автоматично събираме някаква лична информация описана в горните параграфи.
2. Как използваме информацията която събираме
Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително и лична такава, за Вас с цел да предоставим, разберем и подобрим нашите Промоционални събития, да създадем и поддържаме безопасна среда, да преследваме нашия легитимен интерес и да се съобразим с нашите законови изисквания.
Обработването може да се състои в една или повече от следните дейности.
o    Да ви позволим да получите достъп, да използване и участване в нашите Промоционални събития.
o    Да Ви позволим да общувате с други Клиенти.
o    Да използваме, защитим, подобрим и оптимизираме нашите Промоционални събития и вашето преживяване, като правим анализи и провеждаме изследвания.
o    Да предоставим клиентско обслужване.
o    Да оперираме с , защитим, подобрим и оптимизираме преживяването от нашите Промоционални събития и да персонализираме Вашето преживяване, да ви представим други наши Услуги, ние извършваме профилиране на база на Вашето  взаимодействие с нас.
o    Да открием и предотвратим нежелани съобщения, и всякаква вредна дейност.
o    Да извършим разследване и оценка на риска
o    За да наложим наши права.
o    Да Ви изпращаме промоционални съобщения, маркетингови съобщения, и друга информация свързана с нашите продукти и продуктите и услугите на несвързани с нас предприятия , които може да Ви представляват интерес като се има предвид Вашите предпочитания и резултата от рекламата  в нашите Услуги свързани със социални медии.
o    Персонализираме, измерваме  и подобряваме нашата реклама
o    Да управляваме референтни програми, награди, изследвания, контекст или други промоционални дейности спонсорирани или управлявани от нас или трети лица.
o    За участието в игри, викторини и състезания с цел промоционални кампании.
o    Да профилираме Вашите характеристики и предпочитания (на базата на информация, която ни предоставяте, Вашите дейности в Промоционалните събития, информация събрана от трети лица), за да ви изпращаме  промоционални събития, маркетинг и рекламни съобщения, както и друга информация която смятаме, че ще представлява интерес за Вас.
Ние обработваме тази информация като се има предвид нашият легитимен интерес да подобряваме нашите Промоционални събития, да измерваме адекватното представяне на условията на нашите Промоционални събития, да се съобразим с действащите закони, и когато е необходимо за адекватното представяне на връзка с Вас или, когато това е приложимо, Вашето съгласие.
Когото обработването става на база на Вашето съгласие, Вие имате правото да откажете обработването на Вашата лична информация за определени цели по всяко време безвъзмездно.
3.С кого споделяме личните данни
3.1 С други членове на корпоративното семейство на Айкарт АД:  
Ние може да споделяме Вашите лични данни с членове на групата компании на  Айкарт  ли с нашето разширено семейство от компании, с които сме свързани чрез общ собственик или контрол, с цел да предоставим услугата, която Вие сте поръчали или оторизирали или за управление на риск, или за да помогнем да открием и предотвратим едно потенциално незаконно или измамливо действие, и други нарушения на нашите политики и договори и да ни помогне да управляваме достъпа до Промоционални събития.
3.2 С трети лица доставчици на услуги:
Ние можем да споделяме лична информация с трети лица които предоставят услуги, които ни обслужват при организирането на нашите Промоционални събития със дейности по наше желание и от наше име
Тези трети лица могат:
o    да осигурят технически нашето Промоционално събитие;
o    да осигурят предоставянето на нашите Промоционални събития чрез платформата на трето лице и софтуерни инструменти (чрез интеграцията в нашите АРIs системи)
o    да предоставят клиентско обслужване;
o    IT поддръжка и развойни услуги.
o    Да предоставят техническа поддръжка на нашите Промоционални събития;
o    да предоставят облачно и др. вид съхранение
o    Да предоставят консултантски услуги от правен или друг х-р;
o    Услуги свързани с маркетинга и връзки с обществеността.
Тези доставчици имат ограничен достъп само до тази част от вашата информация, нужна да изпълнят задачите които са поели от наше име и са договорно задължени да защитават информацията и да я използват само за целите, за които тя е биля споделена и съобразена с това Известие относно поверителността.
3.3 С трети страни във връзка с нашия легитимен интерес или поради изисквания и разрешения на закона:
Ние може да споделяме информация за Вас с трети лица поради законово задължение или в защита на нашия легитимен интерес, включително ако:
Ако има нужда да се съобразим със закон, процедура или друга регулация.
Правораздавателни органи или други правителствени органи, или трети лица сдобили се с призовка, съдебна заповед или друг документ или изискване което се отнася до нас или нашето корпоративно семейство;
o    Ако имаме основание да смятаме, предвид наши представи, че оповестяването на личната информация в необходимо или рационално с цел предотвратяването на физическа или финансова загуба или във връзка с разследване на заподозрени в незаконна дейност.
o    Защитим жизнено важни интереси на лице;
o    На разследваме нарушения или да наложим разпоредби от потребителски договор или други правни условия приложими до която и да е от услугите.
o    С цел да защитим нашата собственост, услуги и права;
o    Е с цел да извършим покупка или продажба на част или цялото ни предприятие.
o    Е на компании, с които смятаме да се слеем или които ще ни придобият.
o    Е с цел да осигурим нашия одит, отчетност и дейностите на корпоративното управление.
3.4 С ваше съгласие:  
Ние също споделяме лична информация и друга информация с ваше съгласие или поради Ваше разпореждане, включително ако оторизирате профилна връзка с профил на трето лице или платформа.
Допълнително, ние може да предоставим обработена статистическа информация на трети лица, включително на други предприятия и членове на обществеността, за това как, кога и кой потребител е използвал Промоционални събития. Тази информация няма да ви е идентифицира персонално или да предостави информация относно използването ви на нашите услуги в Събития. Ние не споделяме  ваша лична информация с трети страни за техните маркетингови цели без съгласие.
3.5 Обработена информация.
Ние може да споделяме обработена информация ( информация за нашите потребители, която комбинираме по такъв начин, че да не могат да бъдат идентифицирани наши потребители) и друга анонимизирана информация за законово съответствие, индустриален и пазарен анализ, демографско профилиране, маркетинг и реклама и други бизнес цели.
3.6 Мониторинг
Ние може да наблюдаваме или записваме имейли, уеб чатове или други комуникации с Вас с регулаторни, охранителни, обслужващи или тренировъчни цели.
3.7 Бизнес трансфер.
Ако някои от компаниите, която участва в предоставянето на Събитието/ята е въвлечена  в сливане, придобиване, реорганизация, продажба на активи, трансфер на портфолио, банкрут или несъстоятелност, тогава ние може да продадем, прехвърлим или споделим  част или всички наши активи, включително ваша информация във връзка с  прехвърляне или подготвяне за прехвърляне на такива транзакции ( оценка на предприятие). В такъв случай, ние ще Ви уведомим  преди Вашата лична информация да бъде прехвърлена към друго ЮЛ и/или стане обект на друго Известие относно поверителността.
4. Вашите права
Вие може да упражните, което и да от описаните в тази секция права пред администратора на лични данни, чрез изпращането на имейл. Моля вземете под внимание, че при получаване на вашият имейл адрес ние ще положим усилия да ви предоставим всяка търсена от Вас информация и да изпълним, в разумни срокове, всички наши задължения или такива на свързани с нас компании, които произтичат от приложимите закони.
4.1 Управление на вашата информация.
Вие имате право да получите следното.
o    Потвърждение относно това дали и къде обработваме ваша лична информация
o    Информация относно целите на обработването
o    Информация относно категориите лични данни които се обработват
o    Информация относно категориите от лица, с които вашата лична информация може да бъде споделена.
o    Информация относно периода за който информацията ще бъде съхранявана (или критерият според, според който се определя този период);
o    Информация относно съществуването на права свързани с изтриването, коригирането и ограничването на обработването на данни както и във връзка с възразяването срещу такова обработване;
o    Информация отностно наличието на право да се подаде оплакване до регулатор;
o    Когато информацията не е събрана от Вас- съответно информация относно източника на данните; и
o    Информация относно съществуването на и обяснението на логиката зад всякакво автоматизирано обработване.
o    В допълнение, Вие може да поискате копие от данните Ви, които се обработват.
4.2 Коригиране на непълна или неточна информация.
Иате правото да поискате от нас да поправим Ваша информация, която е неточна или непълна (и която Вие не можете да поправите сами чрез Вашия онлайн достъп до нашите Събития).
4.3 Достъп до информация и преносимост.
Вие имате правото да:
o    Получите копие от Вашата лична информация в структуриран, общоизползван и машинно четим формат, което може да се използва многократно.
o    да прехвърлите Вашата лична информация от един Администратор към друг;
o    да съхранявате Вашите лични данни с цел понататъчна лична употреба на Ваше устройство; и
o    Вашите лични данни да бъдат прехвърлени между разлини администратори без да бъдат увредени.
В някои юрисдикции, приложимото право може да ви дава право да искате от нас копие от вашата лична информация, която се съхранява при нас.
4.4 Задържане на лични данни и тяхното изтриване.
Принципно съхраняваме Вашите лични данни за период, който позволява да изпълним задълженията си към Вас във връзка с правоотношението между нас, за да защитим нашия легитимен интерес и за да изпълним нашите законови задължения. Ако не искате да продължаваме да използваме Вашите лични данни Вие може да поискате от нас  да ги изтирем. Моля имайте предвид,че ако поискате да изтрием Вашата лична информация:
o    Може да задържим част от Вашите лични данни поради това ,че е необходима,за да защитим нашия легитимен корпоративен интерес, като например, за да разкрием или предотвратим измами или с цел да подобрим сигурността.
o    Може ад задържим и да използваме Вашите лични данни  в такъв размер и по такъв начин, че да можем да изпълним нашите законови задължения.
o    Във връзка с поддръжането на нашите услуги относно Социанни медии - с цел да се защитим от случайна или умишлена загуба или унищожение на информация, може да задържим копия от Вашата лична информация, като те няма да бъдат отстранени от нашите резервни системи за ограничен период от време.
4.5 Оттегляне на Съгласието и ограничение на обработването
Когато сте предоставили съгласие за обработването на Вашите лични данни, Вие можете да оттеглите същото по всяко врека като промените настройките на Вашият профил или като се свържете с нас и уточните кое съгласие оттегляте. Моля вземете под внимание, че оттеглянето на вашето съгласие не засяга по никакъв начин легалността на обработването на Вашите данни преди оттеглянето на съгласието.  В допълнение, в приложимото право на някои юрисдикции може да се съдържат разпоредби, които ви дават право да ограничите начините, по които ние обработваме  Вашите лични данни. В частност когато (1) Вие оспорвате коректността на личните данни; (2) обработването е незаконно и Вие се противопоставяте на изтриването на Вашите лични данни; (3) ние не се нуждаем повече от вашата лична информация за целите на обработването, но Вие изисквате информацията за образуването, поддържането и защитата на права и искове; или (4) Вие сте се противопоставили на обработването и очаквате потвърждение относно това дали нашите правни основания имат примат над Вашите.
4.6 Възразяване срещу обработване.
В някои юрисдикции, приложимото право може да ви дава право да искате от нас да не обработваме ваша лична информация за опредлени цели (включително профилиране с макретингови цели) доколкото такова обработване се основава на легитимен интерес. Ако възразите срещу такова обработване, ние веднага ще го прекратим, освен ако не докажем убедителни легитимни основания за подобна обработка, или обработването е нужно за установяването, упражняването или защитата на права и искове.
Когато вашата лична информация се използва за целите на директния маркетинг, Вие можете по всяко време да поискате от нас да прекратим обработването на Вашите данни за тези цели като ни изпратите имейл на посочените адреси по-долу.
4.7 Подаване на оплакване
4.7.1 Първоначално Вие следва да се опитате да решите проблема като изпратите имейл на:
Администратора на лични данни:
dpo@icard.com
Айкарт АД
Бул. Джеймс Баучер 76А, София, България.
4.7.2 Компетентен орган.
В случай че отговорът или решението дадени от съответния Администратор на лични данни, не ви задоволява , Вие имате право да подадете оплакване относно дейностите по обработване на лични данни от нас до съответния надзоред орган посочен по-долу.
Комисия за защита на личните данни
Бул. Цветан Лазаров, №2 , София 1592
Имейл: kzld@cpdp.bg
Интернет страния: www.cpdp.bg
5. Глобално действие
С цел да осъществяваме нашите глобално операции, ние може да поискаме да прехвърлим да съхраним или да обработим Вашата информация в кръга на нашето корпоративно семейство или чрез трети лица ситуирани в Европа,Индия, Океания Северна или Южна америка. Законите в тези държави може да се различават от законите във държавата в която пребивавате. Например, информация събирана в рамките на Европейското икономическо пространство може да бъде прехвърляна, съхранявана и обработвана  извърн ЕИП за целите посочени в това Известие относно поверителността. Когато обработваме Вашите лични данни извън ЕИП ние взимаме необходимите мерки за да осигурим адекватна защита на личните Ви данни.
6. Международни трансфери
6.1 ЕС-САщ и Швейцария-Сащ защита на поверителността
Когато предоставяме каквато и да е събрана ваша лична информация извън рамките на  ЕИП към САЩ ( ако е приложимо), ще се съобразяваме с регулацията на защитата на поверителността между ЕС и САЩ и други адекватни разпоредби.
6.2 Други способи за подсигуряване на адекватно ниво на защита на личните данни.
 В случай, че информацията е споделена с корпоративни сътрудници или трети страни, които предоставят услуги, извън ЕИП и в отсъствие на регулация за адекватна защита, то ние- преди да споделим вашата информация с корпоративни сътрудници или трети лица, сме подсигурили нужното ниво на адекватна защита за Вашите лични данни. Ние ще предоставяме допълнителна информация за способите за подсигуряване на личните данни при поискване.
7. Сигурност
Ние поемаме отговорността на осигурим защитата на Вашите лични данни, да ги държим в кодирана форма на нашите сървъри, които са разположени в специални Центрове за данни под юрисдикции клас А в Европа. За да предотвратим неоторизиран достъп и разпространение на информация ние поддържаме физически, електронни и процедурни защити, които отговарят с приложимото законодателство за съхранението на публична и лична информация. Веднъж щом влезете в профила си всяка интернет връзка се подсигурява чрез използването на SSL технология със високо ниво на закодиране сертифицирано от StartCom Ltd. Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни , като той е възможен само са наши служители които се нуждаят от тази информацция, за да продължават да предоставят нашите услуги и продукти.
8. Могат ли деца да използват нашите услуги?
Нашите Промоционални събития, освен ако не е изрично казано в Условията към тях, не са предназначени за лица под 18г. Ние не събираме умишлено информация, в това число и лични данни, от деца или индивиди, на които им е забранено от закона да участват в наши Промоционални събития. Ако до нас стигне информация ,че сме събрали лични данни на лице под 18г., ние ще я изтием незабавно, освен ако не сме задължени от закона да я задържим. Свържете се с нас ако смятата, че поради грешка или случайно сме събрали информация от индивид под 18г.
9.Промени в това Известие относно поверителността
Ние си запазваме правото да модифицираме това Известие относно поверителността по всяко време в съответствие с настоящата разпоредба. Ако направим промени в това Известие относно поверителността, ние ще публикуваме ревизираното Известие на мястото на неговото провеждане. Ако не сте съгласни с настоящето Известие относно поверителността може да ни информирате чрез по-горе посочените контакти.
10. Свържете се с нас
Ако имате каквито и да е въпроси или оплаквания свързани с това Известие относно поверителността или методи на боравене с информация, можете да се свържете с нас чрез имейл адресът с който сте се регистрирали на посоченият в т.4 имейл адрес.