Накъде без застраховка
iCard Traveler?

Влез в приложението iCard, за да се застраховаш

Пътувай в чужбина защитено

Застраховай себе си и всички, които пътуват с теб за един ден, за седмица, или за колкото дни се нуждаете от защита.

2.20 лв

на ден, на човек в Европа

3.50 лв.

на ден, на човек в цял свят

Умна защита

Дигиталният портфейл iCard се грижи за теб и ти дава възможност да закупиш застраховка за пътуване през приложението. При застрахователно събитие, възстановените разходи се превеждат директно по сметката ти в iCard.

Покритие за медицинско обслужване

Можеш да пътуваш спокойно, защото си осигурен с болнично и медицинско покритие до €100,000 за разходи в чужбина.

Покритие за медицинско обслужване

Пътни разходи до дома ти в случай на медицинска препоръка

До €100,000 покритие на разходи за транспортиране, при необходимост, до територията на Република България или до територията на държавата на постоянно пребиваване.

Пътни разходи до дома ти в случай на медицинска препоръка

Лична отговорност към трети лица и имущество

Покритие до €50,000 за телесни наранявания на трети лица и до €10,000 за имуществени щети, след постановяване на съдебно решение.

Лична отговорност към трети лица и имущество

Допълнителна защита в непредвидени ситуации

Дори багажът ти е защитен

Имаш до €1,000 покритие за изгубен, повреден или откраднат багаж. Имаш покритие на разходите дори ако багажът ти се забави повече от 4 часа.

Защитен си и при закъснение на полет

Полага ти се обезщетение до €250 за възстановяване на разходи, направени след повече от 4 часа закъснение на полет извън страната на пребиваване.

Застрахован си при отменено пътуване

Можеш да заявиш възстановяване на вече направени разходи до €500, ако по независеща от теб причина, пътуването ти е отменено.

Застрахован си при грабеж на банкомат

Не действай прибързано. Бъди спокоен, ако станеш обект на грабеж, веднага след като изтеглиш пари на банкомат от iCard сметката си. Застраховката ти дава защита до €200.

Важно: Покритието влиза в сила от 00:00 часа на началната дата на застраховката и след напускане на територията на България или на държавата на постоянно пребиваване.

Застраховай се за
следващото си пътуване!

Влез в приложението iCard, за да се застраховаш

Запознайте се с iCard Traveler в детайли

Застраховка iCard Traveler се предлага специално за клиенти на дигиталния портфейл iCard съвместно от iCard Insurance Broker AD и Колонад Иншурънс Ес Ей. Пълната информация за включените в застрахователния продукт покрития и условията по тях може да изтеглиш от тук:

Colonnade

Обслужване при застрахователно събитие

При настъпване на застрахователни събития, както и за съдействие при спешни случаи, при хоспитализация или щета в чужбина, трябва да се свържеш с Колонад Асистънс. Необходимо е да регистрираш събитието като се обадиш по телефона до 24 часа след настъпването му и да уведомиш писмено застрахователя до 7 дни след връщането си в България.

Телефон 24/7:

Колонад Асистънс
Телефон: + 359 2 921 01 00

Контакти Застраховател:

Колонад Иншурънс Ес Ей
Телефон: +359 2 930 93 30
Електронна поща: info@colonnade.bg